COVID-protokoll (teljes)

Szabályzat a koronavírus járvány alatt betartandó egészségügyi protokollról, magatartási normákról és oktatásszervezésről

Jelen szabályzat alapja az EMMI által 2020.08.17-én a köznevelési intézmények számára kiadott intézkedési terv.

Hatálya 2020.09.01-től visszavonásig tart.

I. A higiénia biztosítása az oktatás helyszínein 

 1. A tanév megkezdése előtt mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni. Ennek végrehajtását az intézmény vezetője ellenőrzi. A nagytakarítás a felülettisztításon túl terjedjen ki az alábbiakra:
 • klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
 • felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
 • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
 • padló és játszószőnyegek tisztítása;
 • játékok, sporteszközök tisztítására;
 • radiátorok, csövek lemosására; – ablakok, üvegfelületek tisztítására;
 • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítására;

 

 1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő kerül kihelyezésre. Minden intézménybe érkező köteles a kezét fertőtleníteni.
 2. A szociális helyiségekben (mosdók és ebédlő) biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget.
 3. Az osztályfőnök az első osztályfőnöki órán a személyi higiénia alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást
 4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 5. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 6. Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a helyiségek a rendszeres szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.   

II. Az oktatásszervezéssel, rendezvényekkel, kirándulásokkal kapcsolatos szabályok

 1. Az intézményt kizárólag egészséges gyermek és szülő látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Az iskolába a járványveszély idején szülő vagy vendég kizárólag hivatalos rendezvény vagy ügyintézés céljából jöhet be. Előzetes időpontegyeztetés szükséges. Várakozni csak az intézmény épületén kívül lehet.
 2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.
 3. Az intézményben tilos az indokolatlan csoportosulás. Az indokoltan nagy létszámú tanuló és/vagy szülő egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, ballagás, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

 

 • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
 • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, kézfertőtlenítés, zárt térben: maszkviselés, szellőztetés),
 • zárttéri helyett szabadtéri rendezvény előtérbe helyezése,
 • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása: udvar – 300 fő, tornaterem – 100 fő. 

 

 1. A szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett kell megtartani.
 2. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások közül csak a belföldiek tarthatók meg.
 3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése nem kötelező. A közösségi tereken az ott tartózkodás idején minden diáknak, szülőnek és látogatónak kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 4. Iskolánkban a csoportbontásos órák (angol, informatika, technika) kivételével megoldható, hogy egy termet csak egy osztály használjon. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. A testi kontaktust igénylő feladatokat állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. A testnevelés órák előtti és utáni öltözést úgy kell megszervezni, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A délutáni nem kötelező, nem osztálykeretben történő foglalkozásokon való részvétel a szülők döntése, felelőssége alapján történhet.
 5. Az informatika termekben a tanóra előtt, a bejáratnál a tanulók fertőtlenítik a kezüket. A szünetekben a tantermeket szellőztetni kell.

 III. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

 1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos, szappanos kézmosására.
 3. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen, és egy asztalnál csak az azonos osztályba járó gyerekek foglaljanak helyet.
 4. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása.
 5. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. A konyhai személyzet munkáltatójának felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

IV. A tanulói hiányzások kezelése

 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 2. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

V. Teendők beteg személy esetén

 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 2. Az elkülönített beteg gyermek iskolai felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 3. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 4. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

VI. Intézkedések az intézmény fertőzéssel való érintettsége esetén

 1. Annak érdekében, hogy szükség esetén iskolánk felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestület kidolgozza saját protokollját a tantermen kívüli digitális oktatásra való átállásra vonatkozóan.
 2. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 3. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 4. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.

VII. Tájékoztatás

 A járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és az aktuális szakágazati információk megszerzése érdekében az intézmény vezetésének és pedagógusainak folyamatosan figyelemmel kell kísérni az Oktatási Hivatal honlapján kialakított Tanévnyitó 2020 című aloldalt.

 1. Az intézmény dolgozói csak hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. Tájékoztatást csak az ott leírtak alapján lehet adni. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
 2. Az intézmény hivatalos, közérdekű kérdéseinek megválaszolására a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu tematikus e-mail-címen keresztül van lehetőség. Itt a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.